استان ها

لزوم تدوین سند همکاری مدیریت شهری یزد با میراث فرهنگی

ایران تودی / یزد در دیدار با اعضای کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای اسلامی شهر یزدی با مدیرکل و معاونین میراث فرهنگی استان ، بر تهیه سند همکاری مشترک بین مدیریت شهری و میراث فرهنگی استان تاکید شد. به

“سید مصطفی فاطمی” مدیرکل میراث فرهنگی استان ضمن اعلام این مطلب که شورای اسلامی توجه شهر را به حوزه گردشگری جلب می کند ، گفت: گردشگری به یکی از مسائل مهم استان و نیازهای استان تبدیل شده است. مقامات کشور. “

وی در ادامه اظهار داشت: بازار یزد ، تمرکز بر ادیان و زندگی مسالمت آمیز و موقعیت بالای مشاهیر یزد در کشور نشان دهنده اهمیت این استان برای همه است.

این مقام مسئول بر گردشگری سلامت تاکید کرد و ادامه داد: این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته و باید طرحی در استان اتخاذ شود.

گردشگری در اولویت شورای شهر است

البته ایجاد گروه های مطالعاتی یزد و همکاری مدیریت شهری و میراث فرهنگی در توسعه گردشگری در این نشست به مناسبت هفته گردشگری ، رئیس شورای شهر “غلامحسین دشتی” ، رئیس “فاطمه حقیر السادات” وی تأکید کرد که از کمیته میراث فرهنگی و گردشگری است و او عضو کمیته گردشگری “فاطمه زارع بیدکی” بود.

“غلامحسین دشتی” از گردشگری به عنوان یکی از اولویت های یزد یاد کرد و اظهار داشت: گردشگری در یزد می تواند معیار مناسبی برای سایر بخش های عرصه بین المللی باشد.

وی افزود: ظرفیت های فوق العاده ای در استان یزد موجود است و معماری و شهرسازی ما باید در سطح ملی دنبال شود. مهمان نوازی یزدی ها نیز باید الگوبرداری شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه مطالعات یزد هنوز به سطح دانشگاه نرسیده است و باید در یزد در زمینه علمی ادامه یابد ، با اشاره به نقش زنان گفت: یزد یکی از شهرهایی است که بانو ستی فاطمه در توسعه و توسعه آن نقش داشته است. آنها نقش دارند.

دشتی با بیان اینکه موزه مطالعه یزد باید مورد توجه قرار گیرد ، گفت: میراث فرهنگی استان باید به تاریخ و تمدن یزد توجه ویژه ای داشته باشد.

به گزارش ایران تودی و به نقل از روابط عمومی شورای شهر یزد ، وی در نهایت میراث فرهنگی را شاخص ترین سیستم در هر استان دانست و گفت: باید سند همکاری مشترک بین مدیریت شهر و میراث فرهنگی را تدوین کنیم.

پیام تمام شد