حوادث

فرونشست و برداشت سریع از مخازن نفتی و گازی در ایجاد زمینلرزه اثرگذار است

تحقیقات در دهه های اخیر نشان داده است که حوادث سطحی مانند رانش زمین ، طغیان دریاچه های سد در اطراف گسل های لرزه ای و استخراج سریع نفت و گاز طبیعی از مخازن طبیعی می تواند باعث ایجاد اختلال در مناطق تنش زلزله مانند زمین لرزه 2011 لورکا در اسپانیا شود. 5.1

در مصاحبه ای با ایران تودی ، دکتر محقق لرزه نگاری و متخصص پارکتو سیسمولوژی – تکتونیکی سازمان زمین شناسی ایران دکتر شهریار سلیمانی آزادگر. وی گفت: به طور کلی پدیده رسوب مسطح ، تجمع بیش از حد آب زیرزمینی و در نتیجه تخلیه حفره ها و منافذ خاک با آب و سپس نشست زمین به دلیل وزن لایه خاک و … است.

وی ادامه داد: ادامه این امر در چند دهه اخیر با ریزش چندین متر بالاتر از سطح زمین در دشت های کشور همراه است و این پدیده عمدتا با آبهای زیرزمینی در اعماق چند صد متری مرتبط است. بنابراین زمین ، یک پدیده سطح زمین شناسی است.

سلیمانی آزاد ادامه داد: از نظر خطرات زلزله ، این پدیده باید از دو منظر مورد توجه قرار گیرد. اول ، آیا حوادث سطحی ، مانند رانش زمین به دلیل حذف نامناسب سفره های آب زیرزمینی ، می تواند در شکل گیری زمین لرزه ها نقش داشته باشد؟ دوم ، آیا رانش زمین در افزایش خطر لرزه ای غلظت های جمعیتی و اقتصادی در دشت ها نقش دارد؟

این زلزله شناس گفت: در پاسخ به سوال اول باید بگویم که علت اصلی وقوع زمین لرزه فعالیت گسل ها و آزاد شدن ناگهانی انرژی جمع شده روی آنها است. در واقع ، نقص ها شکستگی های بسیار بزرگی از عمیق به سطح است.

وی با بیان اینکه عمق ترک های لرزه ای پوسته زمین به طور کلی چند ده کیلومتر است ، خاطرنشان کرد: طبق تحقیقات دهه های اخیر ، حوادث سطحی مانند رانش زمین ، طغیان دریاچه های سد در اطراف ترک های لرزه ای ، استخراج سریع نفت و گاز طبیعی از مواد طبیعی مخازن نفت. “و … همه برای ایجاد زمین لرزه. توانایی ایجاد اختلال در مناطق تنش زا ، اما قدرت محدود را دارد. این بدان دلیل است که میزان انرژی حاصل از شکستن و جابجایی یک گسل لرزه ای برای ایجاد یک زمین لرزه بسیار بزرگتر از مقدار انرژی حاصل از فروپاشی و شکستن حوادث سطحی است.

به گفته سلیمانی آزاد ، منبع زمین لرزه های بزرگ در سطح زمین نیست ، بلکه در اعماق زمین است.

وی تأکید کرد: اما نکته مهم این است که افراد دانش و درک بسیار کمی از رابطه بین این پدیده ها دارند و بنابراین لازم است که اطلاعات علمی بیشتری به مرور زمان ارائه شود تا تعابیر بزرگ و مهم انجام شود.

به عنوان مثال ، یک تکتونیست paleosymologist با سازمان زمین شناسی کشور به برخی از زمین لرزه های القایی نسبتاً قابل توجه در منطقه لورکا اسپانیا در سال 2011 مانند زمین لرزه ای به بزرگی 5.1 ریشتر اشاره کرد که منجر به تلفات محدودی شد. این زمین لرزه به فعالیت های یک حادثه رانش جانبی و محلی نسبت داده شد.

سلیمانی آزاد در پاسخ به سوال دوم افزود: علاوه بر این ، رانش زمین به دلیل برداشت بی رویه آب از سفره های آب زیرزمینی می تواند منجر به ایجاد ترک و حتی زمین لرزه های جزئی در سازه ها و سازه های سطحی شود. حساس تر است و بنابراین خطر زمین لرزه در منطقه را افزایش می دهد. علاوه بر خطر زمین لرزه یا زلزله اضافی ، حساسیت با آسیب پذیری نیز ارتباط مستقیم دارد.

وی افزود: با مقایسه دو نقشه فرونشست دشت ها و مناطق شهرداری تهران می توان به نمونه بارز و قابل توجهی از مسئله اشاره شده در برخی مناطق مانند منطقه 17 دست یافت. بنابراین ، اهمیت این موضوع برای مردم ، مسئولان و متخصصان بیشتر روشن می شود ، زیرا تقریباً فقط با کاهش سطح حساسیت می تواند از خطر و خطر مردم بکاهد.

به گفته این محقق لرزه نگاری ، با جلوگیری از تشکیل و توسعه زمین لغزش در دشت های کشور و همچنین مرگ حوادثی مانند آبهای زیرزمینی و سیلهای ساخته شده توسط بشر ، می توان ساختمان های ساخته شده بر روی آنها را از حساسیت بیشتری برخوردار کرد. از زلزله های آینده جلوگیری کنید.

سلیمانی آزاد در پایان اظهار داشت: بدون شک این مسئله می تواند ضمن کمک ویژه به طراحی و ساخت بناهای پایدار و اقتصادی (متأسفانه هنوز توسط متولیان ناآگاه و بعضاً بی پروا مورد غفلت واقع شود) امنیت و توسعه پایدار را به طور چشمگیری به جامعه کمک کند. “کشور عزیز ایران

انتهای پیام