استان ها

فرماندار قزوین: صف اغتشاش از صف اعتراض جداست

ایران تودی/ قزوین استاندار قزوین با اشاره به تجمعات روز گذشته در شهر قزوین گفت: مردم با دقت خط اعتراض خود را از اغتشاش گران جدا کرده اند و کسانی که به اموال عمومی آسیب می زنند قطعا خیرخواه مردم نیستند.

عباس کاظمی که شخصا در محل تجمعات روز گذشته حضور داشت و با مردم گفت و گو کرد، با اشاره به اینکه موضوع حق مردم است و وظیفه ما ایجاد فضای گفت وگو و پاسخگویی به ابهامات است، تاکید کرد: با سوء استفاده از عواطف مردم به ویژه نوجوانان دوست داشتنی، شورش های محدودی که با طرح موضوع سعی در سوق دادن فضا به سمت ناآرامی داشتند که قطعا نیروهای امنیتی با این عوامل مشکل ساز برخورد قاطع خواهند کرد.

وی با اشاره به دستگیری چند تن از سران اغتشاشات گفت: روز گذشته شاهد آتش زدن تعدادی از خودروهای مردمی و نیروهای انتظامی و همچنین آسیب رساندن به تاسیسات شهری و سطل های زباله بودیم که به هیچ وجه یک اقدام عادی نیست. همچنین بررسی ها نشان می دهد برخی از عناصر ماهر در تلاش هستند تا از عواطف پاک مردم در راستای نیت شوم خود استفاده کرده و آرامش شهر را بر هم بزنند.

به گزارش روابط عمومی استانداری قزوین، استاندار قزوین با اشاره به پایان یافتن این تجمعات در روز گذشته به خانواده ها و شهروندان قزوینی توصیه کرد که مراقب گزارش دهی مخالفان در گروه ها و سایت های مجازی باشند تا جایگاهی داشته باشند. برای سوء استفاده اراذل و اوباش و شورشیان نباید بیمه شوند.

انتهای پیام