حوادث

عابران پیاده ۴۱ درصد فوتیان تصادفات در تهران

رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: ۴۱ درصد فوتیان تصادفات، عابرین پیاده هستند که از عرض بزرگراه ها تردد می کنند.

به گزارش ایران تودی، سرهنگ رابعه جوانبخت درباره تصادفات عابرین پیاده گفت: بر اساس بررسی های انجام شده، در بزرگراه ها بیشترین تصادفات فوتی رخ می دهد که در این میان، ۴۱ درصد فوتیان تصادفات، عابرین پیاده هستند.

وی با اشاره به بزرگراه هایی که بیشترین تصادفات فوتی را دارند؛ افزود: بزرگراه آزادگان رتبه اول تصادفات عابرین پیاده را داراست و بعد از آن، بزرگراه آیت الله سعیدی و بعد از آن بزرگراه شهید همت سه محور بزرگراهی در بحث تصادفات عابرین پیاده هستند .

 رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به آمار بالای فوتیان عابر پیاده، ادامه داد: قاعدتا عابرین پیاده نبایددر عرض بزرگراه ها تردد داشته باشند ولی این موضوع هم قابل توجه است که برخی از بزرگراه های شهر تهران به گونه ای طراحی شده که پر تردد هستند و در کنار آنها مراکز درمانی وجود داردند و نیاز به تردد عابرین پیاده دارند.

جوانبخت گفت: عابرین پیاده باید به خاطر داشته باشند که فقط باید از پل های عابر پیاده و از زیرگذر ها تردد کنند؛ حتی اگر این دور بودن آنها به قیمت پیاده روی زیاد باشد ولی این موضوع ارزش آن را دارد که جان آنها حفظ شود.

وی افزود:رابطه مستقیمی بین از دست دادن نور خورشید و تصادفات عابرین پیاده وجود دارد . هر چقدر ما نور خورشید را از دست بدهیم حتی اگر تردد عابرین پیاده هم کم باشد ولی فراوانی تصادفات فوتی و جرحی آنها افزایش پیدا می کند و این موضوع فقط به خاطر این است که عابرین پیاده از سوی رانند گان دیده نمی شوند.

 رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: بنابراین بر اساس تحلیل های ما، از ساعت ۲۰ تا ۲۴، بیشترین تصادفات فوتی عابرین پیاده در بزرگراه ها رخ می دهد بنابراین نکته مهم این است که عابرین پیاده حتما در مواقع تاریکی هوا از لباس های روشن بپوشند. همچنین استفاده از لباس ها و کفش هایی که نوار شبرنگ دارند و به بهتر دیده شدن کمک می کند؛ توصیه می شود.

جوانبخت گفت:عابرین پیاده باید خود را در جایگاه راننده ببیند که با آن سرعتی که حرکت می کنند آیا واقعا عابر پیاده را در بزرگراه می بیند ؟

وی افزود:باید بگوییم خیلی از بزرگراه ها دارای روشنایی کافی و لازم نیستند و دید راننده فقط و تنها معطوف به نور و روشنایی چراغ های جلوی خودروی خود است و کل وسعت و میدان دید او در واقع فضای جلویی خودرو و محدوده آن می شود.

 رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد:اگر در این شرایط عابر پیاده ای در جلوی این خودرو حرکت کند یقینا راننده دید کافی را ندارد و باعث برخورد با عابر می شود ؛ اما رانندگان چطور می توانند این شرایط را مدیریت کنند ؟ جواب این است که می بایست سرعت خود را کاهش دهند . وقتی سرعت شما پایین بیاید به راحتی میدان دید راننده خوب می شود و می توانید به راحتی موانع را دیده و به موقع تصمیم گیری کنند.

انتهای پیام 

تیم تحریریه حوادث

نویسنده حوادثی هستم که تمامی طیف رویدادها را پوشش می‌دهم. از اخبار سیاسی تا رویدادهای فرهنگی و ورزشی، همه را با اهمیت برابر می‌شمارم.