حوادث

ضرورت تهیه دستورالعمل هماهنگی عملیاتی فروریزش زمین

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بر اهمیت تهیه دستورالعمل ها برای هماهنگی عملیاتی رانش زمین و تعیین مسئولیت به دستگاههای مربوط تاکید کرد.

به گزارش ایران تودی ، رضا کرمی محمدی در نشست اضطراری کارگروه سیل و عروق حیاتی ، بر تهیه دستورالعمل های هماهنگی عملیاتی رانش زمین در تهران تأکید کرد.

بر اساس این گزارش ، در پی رانش زمین در خیابان کارگرشمالی که با همکاری همه دستگاه های ذیربط ، شرکت آب و فاضلاب تهران حذف و تعمیر شد. رضا کرمی محمدی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران ، محمدرضا احمدی نسب دبیر کارگروه و سایر اعضای این کارگروه از جمله نماینده شرکت گاز تهران ، خدمات شهری و معاون فنی. شهرداری تهران ، دبیر مدیریت بحران شهرداری تهران ، شرکت مترو ، ارتباطات و نماینده پلیس فاتب برای بررسی موضوع و ارائه راه حل های مناسب ، هماهنگ و فوری برای جلوگیری از حوادث مشابه برگزار شد.

در این جلسه ، ابتدا گزارشی از اندازه و نحوه اجرای این رویداد که با مشارکت سازمانهای تخصصی مربوطه انجام شد ، توسط شرکت آب و فاضلاب تهران ارائه شد. پس از آن ، معاون پیشگیری وزیر اطلاعات مفصلی در مورد وجود جریان آب که عامل اصلی رانش زمین بود ارائه کرد و در مورد علل این حادثه تحقیق کرد و پس از تبادل نظر راهکارهایی را برای کارهای آینده ارائه کرد. ، با تصمیم ABFA ، پیش نویس دستورالعمل هماهنگی عملیاتی زمین لغزش ها تهیه و برای بررسی و تأیید ارائه می شود.

تصمیم گرفته شد سایر اقدامات اجرایی مانند نشت خطوط لوله آب در مناطق مرکزی تهران و دیگر تاسیسات شهری و اسکن زیرزمینی شناورهای حیاتی مورد بررسی قرار گیرد. در عین حال تأکید شد که مستندسازی کامل تصادفات شهری مانند رانش زمین ، چاله ها و اقدامات برای رفع آنها ضروری است.

رضا کرمی محمدی ، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران ، گفت که رانش زمین نباید با رانش زمین لغزش اشتباه گرفته شود. مساحت ناشی از فرونشست ، سطح پایین آب زیرزمینی و غیره

به گزارش پایگاه شهر ، شرکت آب و فاضلاب تهران گزارش داد که رانش زمین در خیابان کارگر شمالی در روز دوم شهریور ماه بلافاصله به عوامل عامل شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 واگذار شد. همه مناطق مربوطه از جمله شهرداری منطقه 6 و اداره بحران تهران ، آتش نشانی ، شرکت گاز تهران بزرگ و پلیس راهنمایی و رانندگی با ماشین آلات ، تجهیزات و تیم های مجهز مجهز به محل اعزام شدند. با هماهنگی و مشارکت سازمانهای مرتبط ، این فرونشست حذف و با مواد مناسب در لایه های مختلف تعمیر شد.

انتهای پیام