استان ها

ضرورت تلاش مضاعف در مسیر رفع مشکل اشتغال جوانان

به گزارش خبرگزاری ایران تودی از سنندج، ماموستا فایق رستمی در خطبه های نماز جمعه این هفته در مسجد جامع شهر سنندج، اظهار کرد: خداوند انسان تلاشگر را دوست دارد و این مهم در ایات قرآن و احادیث پیامبر مکرم اسلام مورد تاکید قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی زمینه ترقی و رشد جامعه را مهیا و بیکاری را ریشه کن می سازد از این رو فرهنگ کار و تلاش و مهارت آموزی باید در جامعه ما نهادینه شود.

امام جمعه سنندج، تلاش، خدمت به جامعه و ایثار و از خودگذشتگی و وظیفه شناسی و مسئولیت شناسی را از شاخص های مسلمانان واقعی دانست و گفت: انسان های مسئولیت شناس و مسئولیت پذیر همواره موفق و در بارگاه خداوند تبارک و تعالی سربلند هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه روز قیامت روز سختی است، گفت: بزرگترین زلزله در روز قیامت اتفاق می افتد به گونه ای که خداوند در مورد بزرگی آن در قرآن کریم می فرماید«ای جامعه بشری از خداوندی بترسید که در روز قیامت زلزله ای را رقم می زند که مادر از فرزند شیرخوار خود نمی پرسد و مادر باردار از ترس جنین خود را می اندازد».

وی اضافه کرد: عذاب شدید پروردگار در آن روز نازل می شود خداوند در قرآن در مورد این عذاب شدید که در روز قیامت نازل می شود می فرماید« در آن روز سخت فرزند از والدین، برادر از برادر فرار و هرکس مشغول کار خود می شود».

امام جمعه سنندج تصریح کرد: خداوند در قرآن کریم به تمام نشانه های روز قیامت اشاره می کند و در آن روز به ریز و درشت اعمال انسان ها از خیر و شر رسیدگی و پاداش و جزای آن را می دهد.

ماموستا رستمی با تاکید براینکه مال و ثروت دنیا ارزش ندارد، گفت: ثروت و مالی که در مسیر کمک به نیازمندان و رفع مشکل جوانان هزینه نشود ارزشی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: امروز جوانان ما به دلیل نبود شغل و سرپناه حاضر به تشکیل زندگی نیستند و یا مجبور به متارکه می شوند این در حالی است که افرادی در این جامعه چندین آپارتمان و منزل دارند.

امام جمعه سنندج با تاکید بر ضرورت کمک متمکنین جامعه از جوانان و تلاش در راستای ایجاد بسترهای اشتغال و ازدواج اسان جوانان در جامعه، اضافه کرد: در کمک به مستمندان و دستگیری از فقرا باید پیامبر مکرم اسلام و بزرگان دین را الگوی خود قرار دهیم و زمینه ریشه کنی فقر را در جامعه اسلامی مهیا سازیم.

ماموستا رستمی با بیان اینکه پیامبر مکرم اسلام، اهل بیت و اصحاب کرام رسول خدا تمام هستی خود را در مسیر اسلام و کمک به مسلمانان فدا کردند، گفت: مسئولان و مردم باید دست به دست هم زمینه رفع مشکلات نیازمندان و محرومین جامعه را فراهم سازند.

وی اضافه کرد: نمایندگان مجلس، مسئولان و مدیران به عنوان متولیان بخش های مختلف باید تمام توان و ظرفیت خود را در مسیر توسعه اقتصادی و رفع مشکلات جامعه بکار گیرند و نام نیکی از خود به یادگار بگذارند.

امام جمعه سنندج با بیان اینکه برای رفع مشکلات نباید تنها منتظر دولت باشیم، گفت: دولت یعنی مردم و مردم یعنی دولت و باید همه در کنار هم مسیر رفع مشکلات و زمینه توسعه همه جانبه کشور را فراهم سازیم.

ماموستا رستمی اذعان کرد: امروز به واسطه امنیت به عنوان بزرگترین سرمایه هرجامعه ای ظرفیت توسعه همه جانبه در کشور ما فراهم است باید با تلاش در مسیر توسعه و آبادانی قدر این امنیت را بدانیم.

46