استان ها

زن۴۷ ساله آبادانی از مرگ حتمی نجات یافت

سید نادر نقیبی در گفت وگو با خبرنگار ایران تودی در آبادان ، گفت که در پی تماس تلفنی امروز ساعت 13:35 بعدازظهر گزارشی از آگاهی خانم گزارش شده است. 47 یک سال پیش پیامی به مرکز پیام های اضطراری آبادان در روستای منیوهی ارسال شد. 115 وی به محل اعزام شد.

وی افزود: کارشناسان فوریت های پزشکی در پایگاه منیوهی ، پس از رسیدن به محل ، از تخت بیمار بازدید کردند و علائم حیاتی را بررسی کردند و اولین اقدامات درمانی را برای مراجعه کننده انجام دادند.

وی افزود: پس از انتقال به آمبولانس ، بیمار هنگام اعزام به بیمارستان در کابین عقب آمبولانس دچار ایست قلبی شد. تکنسین اورژانس بدون احتیاط جراحی احیاء تنفسی قلبی را آغاز کرد. سرزندگی بیمار بازیابی شده و مشتری به زندگی باز می گردد

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آبادان یادآور شد:علائم حیاتی و حمایت تنفسی تا رسیدن متخصصان اورژانس پیش بیمارستانی به بیمارستان ادامه یافت تا اینکه بیمار برای خدمات درمانی پیشرفته به بیمارستان اروندکناری حضرت زینب منتقل شد.

نقیبی؛ با توجه به آن 70 وی گفت: “درصد ایست قلبی در خارج از بیمارستان و در خانه.” ماساژ قلب به موقع شانس زنده ماندن بیمار را افزایش می دهد ۲ تا 3 افزایش برابر است.

وی گفت ولید محمد نژادیان و عماد محسن دو متخصص فوریت های پزشکی بودند که در این مأموریت حضور داشتند.

48