فرهنگ و هنر

«در ناگهانی از خیابان و خاکستر» نقد شد

کتاب شعر «ناگهان از کوچه و از خاکستر» نوشته علیرضا بهنام نقد و بررسی شد.

در این نشست و تظاهرات آرش نصرت اللهی شاعر و منتقد، لیلا صادقی – شاعر و استاد نشانه شناسی – شاعر، نویسنده و منتقد علی قنبری به اجرای برنامه پرداختند. شجاعت – شاعر، نویسنده و منتقد – به بررسی ابعاد مختلف اشعار علیرضا بهنام پرداخت.

علیرضا بهنام سخنان خود را با قرائت چند شعر از این کتاب آغاز کرد و ادامه داد: متاسفانه در سال های اخیر وضعیت بسیاری از مردم خوب نیست و اتفاقات تلخی که رخ داده در آثار هنری ما منعکس شده است. این کتاب پیش روی شما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در فرم و محتوا همین وضعیت را می رساند.

لیلا صادقی سپس با اشاره به شعر بهنام از کارگاه دکتر رضا براهنی با اشاره به ویژگی های این شعر خاطرنشان کرد: در شعر بهنام واحد شعر کلمه است و نقش نور را ایفا می کند تا اسم ها و معانی خاصی را تشکیل دهد. ادراکات معنایی در مخاطب

وی سپس پرسید که آیا شعر بهنام از جریان شعر کارگاهی فاصله گرفته است؟ وی گفت: اشعار بهنام در این دفتر به صورت سنتی با سبک نگارش کارگاهی تلفیق شده است و این ویژگی اصلی است که این اشعار را از جریانی که به آن تعلق دارد متمایز می کند.

علی قنبری نیز در این مجلس به بررسی وجوه انتقادی شعر بهنام پرداخت و گفت: اشعار این اداره در روندی بازیگوش حول معنا خوانی می چرخد. در این اشعار که به گفته خانم صدیقی تک جملاتی هستند، جملاتی که به یکدیگر مربوط می شوند فضای معنایی را تشکیل می دهند که بسته به آشنایی با این فضای معنایی، مخاطب می تواند یا نمی تواند از آن لذت ببرد.

وی با تاکید بر اینکه شاعرانی مانند قنبری بهنام شاعر هستند، گفت: این اشعار عمدتاً برای کسانی که به طور حرفه ای با شعر آشنا هستند جذاب و لذت بخش است.

در این دیدار آرش نصرت اللهی شعری از این مجموعه را قرائت کرد و گفت: در شعر اول این مجموعه با عنوان «غیبت مظنون در گریز هویت زنانه من» تنظیم های شاعر بین دو شعر دو زبانه و یک شعر ساده است. .

تظاهرات شجاعت نیز در این کابینه با اشعار بهنام به اختصار اشاره شد: شعر علیرضا بهنام نمونه خوبی برای ایجاد فضای چندمعنی است. این شعر از عنصر طنز و تحریف برای ساختن فضای معنایی مورد نظر خود استفاده می کند و موفق می شود.

در پایان این نشست فرزاد آبادی، فرشید پارسی کیا، علوفه سجادی، مظاهر شهامت، علی قنبری و چند تن دیگر از شاعران به شعرخوانی پرداختند.

حاضران در جلسه در ابتدای سخنان خود با ابراز تاسف از مصیبت وارده بر مردم آبادان ابراز امیدواری کردند که حق مردم آبادان به طور کامل احقاق شود.

انتهای پیام/