استان ها

در آیین نامۀ جدید ارتقاء اساتید دغدغه ناقدان دربارۀ کم‌توجهی به پژوهش‌های کاربردی رفع خواهد شد

گروه علمی و فناوری خبرگزاری ایران تودی؛ پژوهش‌های علمی همواره پشتوانۀ حرکات فناورانۀ کشور محسوب می‌شوند و نقش ویژه‌ای در حرکات پیشران علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان دارند.

نکتۀ مهم دربارۀ پژوهش‌های علمی این است که محققان در تحقیقات کاربردی و مسئله محور به طور معمول دستکم چندین ماه طول می‌کشد تا نتیجۀ مدنظر خود را به دست بیاورند و مسئله‌ای را حل کنند اما پژوهش‌هایی که بنا نیست به یک محصول برسند یا مسئله‌ای را حل کنند در مدت زمان کوتاه‌تری حل می‌شوند به همین جهت از آن‌ها استقبال بیشتری می‌شود.

زمانی که علت را میان جامعۀ دانشگاهی جویا می‌شویم که چرا تمایل برای انجام پژوهش‌های کاربردی و مسئله محور در میان برخی از اساتید دانشگاه‌ها کمتر از تحقیقات نظری است، اغلب آن‌ها در یک موضوع اتفاق نظر دارند، «آیین نامۀ ارتقاء اساتید» موضوعی است که معمولاً اساتید در مصاحبه‌های رسانه‌ای برای انگیزۀ بیشتر خود جهت انجام تحقیقات نظری مورد اشاره قرار می‌دهند؛ آن‌ها می‌گویند که ما می‌توانیم با صرف همان زمانی که برای به سرانجام رساندن «یک طرح مسئله محور» اختصاص می‌دهیم، چند مقاله نظری را به سرانجام برسانیم و امتیازات بیشتری براساس آیین نامۀ فعلی ارتقاء اساتید به دست بیاوریم.

مرور این گفته‌ها یک موضوع را روشن می‌کند، اساتید دانشگاه‌های ایران براساس اذعان خود اگرنظام آموزشی کشور توجه بیشتری به تحقیقات مسئله محور داشته باشد و براساس میزان تلاشی که لازم است تا برای نتیجه دادن آن‌ها انجام شود، پژوهش‌های کاربردی را ارزیابی کند، رغبت بیشتری جهت مشارکت درآن‌ها خواهند داشت.

محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در حاشیۀ همایش تجلیل از سرآمدان علمی کشور در گفت‌وگو با ایران تودی ضمن پذیرش برخی نقدها در رابطه با نظام ارتقاء اساتید در ایران می‌گوید که رفع این دغدغه‌ها در فرآیند اصلاحی که اکنون در جریان است، مدنظر قرار خواهد گرفت و اضافه می‌کند: البته در آیین نامۀ ارتقاء فعلی و پایه‌های تشویقی نیز برای همۀ موارد مذکور امتیاز در نظر گرفته شده است اما باید بگویم که اکنون در حال بازنگری آیین‌نامۀ ارتقاء اساتید هستیم.
وی در خاتمۀ صحبت‌های خود می‌افزاید: سعی می‌شود مواردی که برخی عزیزان نسبت به آن انتقاداتی را مطرح می‌کنند، در آیین‌نامۀ جدید شفاف و بروز شده بیان شود تا این چالش برطرف شود. ما در وزارت علوم تلاش خواهیم کرد تا در فرآیند اصلاح آیین نامۀ ارتقاء اساتید به هر سه بعد پژوهش‌های علمی (کاربردی، بنیادی و توسعه‌ای) توجه کنیم که نتیجۀ آن توسعۀ علم و فناوری در کشور خواهد بود.

انتهای پیام/