عمومی

جریمه هر سانتی متر موی زنان چقدر است؟

وی در ادامه افزود: پس از آسیب شناسی قانون به این دو سوال رسیدیم که چرا باید جرم را تعریف کنیم و چرا تخلف نکنیم، نکته ای که باید به آن اشاره کرد ادعای ایشان در مورد آسیب شناسی قانون است! به کدام قانون اشاره نشده است و اگر منظورشان از قانون، قانون جزا است، باید به این سؤال پاسخ دهند که آسیب شناسی قانون بر چه استدلالی و اصولی استوار بوده است، کدام یک از اصول حاکم در حقوق جزا را به کار برده اند؟ به عنوان ملاک در تعیین کلمه جرم و تبدیل آن به تخلف اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر به نفع متهم، اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و…؟

سخنان و سخنان ایشان از این نظر که در هیچ یک از منابع فقهی شرعی حکم و احکامی مبنی بر جرم بودن بی حجابی طبق ادعای ایشان وجود ندارد، بلکه نظر فقهای امامیه اتفاق نظر است. ، با اینکه معتقد بودند حجاب اجباری است اما آن را ترک کردند و جرم ندانستند و حتی مجازات اخروی ترک این فراز را ذکر نکردند.

دبیر ستاد امربشار و نهی از منکر ضمن اشاره به ایجاد تکلیف مجازات و مجازات برای شهروندان، چنین قاعده ای و حتی تصمیمی در توجیه وجود آن ایجاد نکرد. در تعیین اختیارات و وظایف قانونی چنین نهادی جریمه نقدی شهروندان و الزام آنها به اجرای دستورات این ستاد دیده نمی شود.

صرف نظر از اختلافات ناشی از تعریف حدود اختیارات و وظایف ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات اصلی این ستاد و تکالیف شرعی مورد بحث این ستاد، مشکل اصلی در بند حجاب است. این است که برای افراد بی حجاب سند قانونی مجازات تعیین می کند.در مورد مجازات ها ماده 638 قانون، صرف نظر از تفسیر فعل ممنوع و اختلافات ناشی از سوابق اعمال شده در این جرم، دادرسی و دادرسی. رسیدگی به این گونه اتهامات تابع تشریفات دادرسی است که در قوانین الزامی مقرر شده است، بنابراین تأیید همه اصول مسلم غیرممکن است که مسلم از رویه نادیده گرفته شده و به بهانه مؤثرتر بودن، ضرورت بررسی ارکان پرونده را نقض کرده است. . رفتار جنایتکارانه جنایتکار!!

به گزارش خبرگزاری ایران تودی، هاشمی گلپایگانی در توجیه این تغییر ساختاری می گوید: قانون افراد باحجاب را جرم تعریف کرده است یعنی این فرد باید توسط پلیس دستگیر شود و پرونده تشکیل شود. برای او پرونده جنایی تشکیل شده و در نهایت باید محاکمه و مجازات شود، اما در حال حاضر امکان تحقق این موضوع وجود ندارد… وی ادامه می دهد: چرا باید جرم را تعریف کنیم، چرا آن را تخلف نمی خوانیم. قانون؟ مثلاً طبق قانون راهنمایی و رانندگی اگر از چراغ قرمز رد شود جریمه می شود، کمربند عفاف نبسته، بی حجاب است، اگر یکی دو بار تکرار کند اخطار می شود. . ای کاش آقای رئیس جمهور روند اخذ جریمه و ثبت اخطاریه را برای شهروندان توضیح می داد، در حالی که انتقاد ایشان از روند قضایی منجر به چنین پیشنهادی شد، مایلم تشریفات و تخلفات قانونی که منجر به این موضوع می شود را با جزئیات بیشتری توضیح دهند. پرداخت جریمه روال عملی این طرح.برای دریافت جریمه نیازی به تشکیل پرونده نیست؟چه مرجعی صلاحیت احراز تخلف را دارد؟رابطه بین میزان جریمه و میزان پوشش چگونه تعیین می شود؟ آیا روند دریافت جریمه است؟

صرف نظر از سؤالات و ابهامات فراوان و تناقض مقایسه الزام به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و الزام به حجاب، باید توجه داشت که اولاً در قانون هیچ حکمی در خصوص عبارت «بی حجاب» وجود ندارد، اما تعبیر “بدون حجاب شرعی” به صراحت ذکر شده است دوم اینکه تخلف مستند است قوانین رانندگی قوانین راهنمایی و رانندگی است که وظایف شهروندان را در هنگام حرکت به وضوح مشخص می کند. مشکل اصلی در بند حجاب بدحجابی/بی حجابی/حجاب شرعی و غیره است. تفسیر و تعریف اصطلاحاتی از قبیل، در ایجاد هرگونه تعبیر و تعریف مرتبط با این اصطلاحات باید تمامی اصول را در نظر گرفت. اصول قانون اساسی و منابع شریعت که بر حقوق شهروندی حاکم است.

نکته قابل تامل در طرح و ایده وی، ایراد و انتقاد از روند قضایی و تشریفات محکومیت مرتکب فعل ممنوع است، از آنجایی که این تشریفات سنگین تلقی می شود، بهتر است جرم را به عنوان جرم تعبیر کرد. از آنجایی که دلیل اصلی وجود روند قضایی، حقوق دفاعی متهم است، از نظر آنان، هرکس که نیاز به این تشریفات نداشته باشد، به دادگاه وارد می شود. به اتهام بی حجابی محاکمه می شود!!جایگاه قاضی در چنین احتمالی مشخص نیست دادستان و وکیل مدافع و قوانین رسمی و مادی کجا هستند بالاخره اگر هدف فقط مجازات باشد. اگر بدون شنیدن دفاعیات متهم به بی حجابی شود، می توان پیشنهادهای بهتری ارائه داد، مانند نصب کارتخوان با طرح بندی خاص در بیرون، داشتن یک سانتی متر موی مشخص می تواند جریمه یا …

وکیل-شیراز

در ماده 16 قانون حمایت از امر به معروف و نهی از منکر: هنگام تعیین اختیارات ستاد به ستاد امر به معروف و نهی از منکر اشاره می شود که در این قانون به آن ستاد گفته می شود. ; وی وظایف زیر را بر عهده دارد: 1-تعیین خط مشی ها و رهنمودهای اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و پیشگیری از منکر و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط. 2- تبادل اطلاعات و اندیشه برای تدوین سیاست های امر و نهی 3- آسیب شناسی و علل اصلی ترک امر به معروف و نهی از منکر 4- شناسایی الگوهای رفتاری 5- ایجاد بستر برای همه. – مشاركت همه جانبه مردم، دستگاههاي اداري و رسانه هاي گروهي در امور عمومي در امور مربوط به وظيفه امر و نهي 6- نظارت بر كارهاي انجام شده در اجراي اين قانون و گزارش به مراجع ذيربط 7- تدوين راهبردهاي آموزشي. برای سطوح مختلف جامعه 8- آموزش و تحقیق و بررسی در امر امر به معروف، منکر و نهی از منکر و ترویج فرهنگ آن 9- شناسایی فرصت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکل های فعال 10- حمایت همه جانبه. برای اعمال قانونمند امر به معروف و پرهیز از منکر 11 – پیگیری مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص وظایف ستاد در خصوص راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب 12. – ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم