حوادث

ثبت ۴ زمینلرزه بزرگتر از ۳ در کشور

هفته گذشته بیش از سه زلزله استان های خوزستان ، اصفهان و آذربایجان شرقی را لرزاند.

به گزارش ایران تودی ، هفته گذشته ، جمعیت استان خوزستان 3.6 ، استان میدواد 3.3 ، استان تسوج استان آذربایجان شرقی 3.7 و استان اصفهان دهان را لرزاند. زمین لرزه 3.9 ریشتری

در اینجا جزئیات زلزله های هفته گذشته آمده است.

شنبه ۱۳ شهریور

زمین لرزه ای به بزرگی 2.5 ریشتر استان کرمان را لرزاند ، زلزله 2.9 ریشتر استان کرمان ، زلزله 2.8 ریشتر استان آذربایجان غربی ، زلزله 2.9 ریشتر استان خراسان شمالی و زلزله 2.7 ریشتر استان ماکو استان آذربایجان غربی را لرزاند. به

یکشنبه ، 5 سپتامبر

2.6 زمین لرزه در قلعه خواجه استان خوزستان ، 2.5 مورد در خانه زنان استان فارس ، 2.8 زمین لرزه در اردکان استان فارس ، 2.9 و 2.5 در شهر الوان استان خوزستان رخ داده است. در تربت حیدریه استان رضوی خراسان.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.6 ریشتر جیزه استان خوزستان را در عمق 11 کیلومتری زمین لرزه و مرکز آن را 29 کیلومتری جیزه ، 30 کیلومتری سیدون استان خوزستان و 29 کیلومتری لیکک در استان کهگیلویه و بویراحمد لرزاند.

دوشنبه ، 6 سپتامبر

زمین لرزه ای به بزرگی 3.3 ریشتر استان خوزستان در میدوز را در عمق 13 کیلومتری و مرکز آن را در 27 کیلومتری میدود ، 29 کیلومتری جیزان و 30 کیلومتری رامهرمز لرزاند.

دهانه استان اصفهان در زلزله ای به بزرگی 3.9 ریشتر در عمق 21 کیلومتری زمین لرزید و مرکز آن 88 کیلومتر ، فرخی در استان اصفهان 97 کیلومتر و عشق آباد در استان خراسان جنوبی 94 کیلومتر بود.

زمین لرزه 2.6 ریشتری در استان یزد ، استان ساغند ، زلزله 2.9 ریشتری در استان سلماس ، استان آذربایجان غربی ، زلزله 2.9 ریشتری در خس آباد ، استان خراسان رضوی ، زلزله 2.6 ریشتر و 2.6 ریشتر در استان رایان ، استان کرمان رخ داد.

سه شنبه ۱۶ شهریور

زلزله 2.8 ریشتری در شهر سیرچ استان کرمان ، زلزله 2.8 ریشتر در شهداد استان کرمان و زمین لرزه 2.6 ریشتر در شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی.

چهارشنبه ، 17 سپتامبر

زمین لرزه ای به بزرگی 2.9 ریشتر در استان گوتور ، کهگیلویه و بویراحمد غربی ، 2.9 در شهرستان كلوانگ استان آذربایجان شرقی و 2.5 در استانهای گندمان ، چهارمحال و بختیاری به ثبت رسید.

پنجشنبه ۱۸ شهریور

زلزله دیگری به قدرت 3.7 ریشتر در شهر تسوج در استان آذربایجان شرقی در عمق 12 کیلومتری زمین پس از زلزله 2.8 ریشتری رخ داد.

زمین لرزه ای به بزرگی 2.5 ریشتر در شهر ویگان در استان آذربایجان شرقی به ثبت رسید.

جمعه ، 19 سپتامبر

زمین لرزه ای به بزرگی 2.8 ریشتر بجنورد در استان خراسان شمالی ، 2.9 در شهر قاسم آباد استان خراسان رضوی ، 2.9 در استان سومار ، 2.9 در استان کرمانشاه و 2.9 در استان کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.

انتهای پیام