حوادث

تعامل پلیس با قاب های نمایشی در رسانه

انجمن تولیدکنندگان رسانه های تصویری پس از جلسات مختلف با ارگان ها ، سازمان ها و سازمان های مربوطه ، با معاون امور اجتماعی ناجا و مدیر عامل شرکت ناجی هنر ملاقات کرد تا در زمینه ساماندهی و تلفیق محصولات فرهنگی و رسانه ای در رسانه های مختلف تعامل و همکاری کنند.

به گزارش ایران تودی ، نشست اتحادیه تولیدکنندگان رسانه های تصویری با رئیس اتحادیه تولیدکنندگان رسانه های تصویری و تعدادی از اعضای هیئت مدیره و جمعی از تهیه کنندگان پیشکسوت رسانه در دیدار با سردار حاجیان مددکار اجتماعی برگزار شد. نیروی پلیس. ، تعاملات چند وجهی بین پلیس و مرکز مورد بحث قرار گرفت و تصمیم بر این شد که نماینده عمومی ناجا با مرکز تولید رسانه های تصویری مرتبط با تولید رسانه در زمینه های مختلف مربوط به تولیدات فرهنگی و هنری تعامل و همکاری کند.

رئیس هیئت مدیره مهدی فرجی ، مدیر عامل اتحادیه تهیه کنندگان فرشاد صادقی ، عضو هیئت مدیره بهروز مفید ، ایرج محمدی تهیه کننده پیشکسوت ، سید امیر پروین حسینی ، انجمن تهیه کنندگان رسانه های تصویری و مجری و تهیه کننده تلویزیون محمد سوسوکی آزاد و سعیدا خرمشاهی ، اجتماعی ناجا کارگر و مدیر عامل ناجی هنر در افق این همکاری در صنعت رسانه برگزار شدند. رسانه ها به اهداف مشترکی از جمله کاهش آسیب های اجتماعی جامعه هنری و البته ایجاد امنیت و آرامش پرداختند که این یکی از اهداف پلیس است.
در این جلسه ، پیشنهادهای م moreثرتری درباره ایجاد شرایط نرم افزاری و سخت افزاری (از اختصاص صندلی ها تا چگونگی عملکرد فیزیکی و محتوای رسانه های پلیس) بین طرفین ارائه شد. موقعیت ویژه پلیس در فیلم های نشان داده شده توسط رسانه ها در مقایسه با گذشته.

در پایان این نشست سردار حاجیان ضمن قدردانی از پیشکسوتان انجمن ، ضمن استقبال از تفاهم و تعامل انجمن رسانه های تصویری و تولیدکنندگان پلیس ، معاون اجتماعی ناجا را رهبر این همکاری ها در زمینه فرهنگ و هنر دانست.

این دومین جلسه مشترک بین پلیس و انجمن تولیدکنندگان رسانه های تصویری بود که جلسه ای با مجتبی راشوند مدیر عامل ناجی هنر برگزار کرد.

انتهای پیام