استان ها

تأسیس بانک تخصصی مناطق آزاد از رییس جمهور پیگیری می شود/ شبکه رادیویی و تلویزیونی کیش به شبکه ملی مناطق آزاد کشور تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری ایران تودی در گیلان؛ حمیدرضا مومنی ، مهندس ، مشاور رئیس و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ؛ در جلسه هیئت مدیره سازمان ، وی اظهار داشت که برای پویایی بیشتر با به حداقل رساندن و استفاده از توان کیفی ، ساختار سازمانی دبیرخانه شورای عالی مناطق را تغییر داده ایم و می گوید: IT توسط. باید تحت نظارت مستقیم مدیران عامل سازمان ها فعالیت کند و در همین راستا ، در مناطق آزاد جدید ، بستر هوشمند و الکترونیکی ایجاد می شود که کلیه خدمات را به صورت الکترونیکی ارائه می دهد.

وی با بیان اینکه حوزه تأمین مالی یکی از اجباری ترین حوزه های فعالیت در مناطق است که بر اساس آن رویکرد جدید فروش زمین به ویژه زمین خام را ممنوع می کند ، افزود: این منطقه جایگزینی جدی برای پولی و رئیس جمهور به راه اندازی یک بانک منطقه ویژه ویژه ادامه خواهد داد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به نقش اطلاعات صحیح در تصمیم گیری و اجرای برنامه ، بر اهمیت به روزرسانی مداوم شاخص ها و اطلاعات مناطق آزاد تأکید کرد و اظهار داشت: روابط عمومی در مناطق یکی از مهمترین موارد مناطق عملکردی: اطمینان از مناطق آزاد برای همه در سطح ملی قابل قبول نیست و باید بر اساس ملاحظات حرفه ای و برنامه ای درباره واقعیت مناطق و عملکرد مثبت مناطق ابلاغ شود.

وی با توصیه به رئیس جمهور با بیان اینکه شبکه رادیویی و تلویزیونی کیش به شبکه ملی مناطق آزاد در کشور تبدیل می شود ، افزود: این مهم را تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهیم داد.

وی به بازدید اخیر خود از منطقه آزاد ارس اشاره کرد که طی آن 29 مورد از 30 مسئله مطرح شده توسط بخش خصوصی در یک ماه حل و فصل شد و افزود: “این وظیفه همه مسئولان است که به شعار سال پایبند باشند فقط تلاش و ایمان ممکن است.

مومنی گفت که موقعیت کارشناسی مناطق باید در بازنگری قانون مدیریت منطقه آزاد و قانون برنامه هفتم توسعه ارائه شود ، با بیان اینکه این یکی از ماموریت های تخصصی فعالیت های اقتصادی آزاد و ویژه در مناطق کشور است. وی افزود: اگر بخش خصوصی دارای مهارت های فنی ، مالی و برنامه ای باشد ، ما آمادگی داریم با رعایت کامل مراحل قانونی ، مدیریت مناطق جدید را به بخش خصوصی واگذار کنیم.