استان ها

بی‌حوصلگی، چراغ سبز اعتیاد برای نوجوانان

مطالعه جدیدی که محققان در مجارستان انجام داده اند نشان داده است که نوجوانان در چاله حوصله سقوط می توانند شرایط را برای افتادن در چاله اعتیاد ایجاد کنند.

به گزارش ایران تودی مطالعات ملی و بین المللی نشان می دهد که افزایش اعتیاد در نوجوانان و شیوع اعتیاد در میان آنها بسیار نگران کننده است زیرا بیشتر نوجوانانی که از سالهای ابتدایی نوجوانی شروع به مصرف مواد مخدر می کنند ، در سال های بعد نیز از این مواد استفاده می کنند ، و مصرف مواد مخدر – میزان مصرف و مشکلات مرتبط به طور مداوم در حال افزایش است. فشارهای این دوره خطرات سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر را افزایش می دهد زیرا مواد مخدر احساس مسئولیت مشترکی را با یک گروه مرجع خاص برای آنها فراهم می کند و باعث شورش در برابر رشد اقتدار والدین یا هویت فردی می شود.

کارشناسان می گویند نوجوانان بیشتر در معرض رفتارهای پرخطر مانند مصرف مواد و اعتیاد قرار می گیرند زیرا در موقعیت های اجتماعی متنوع تری قرار می گیرند. البته ، حدود نیمی از خطر اعتیاد به مشکلات ژنتیکی مربوط می شود ، بنابراین ژن ها بر پاداش شخص به دلیل استفاده از مواد مخدر تأثیر می گذارند. این ممکن است نشان دهد که برخی تنها پس از چند بار استفاده به مواد مخدر معتاد می شوند ، در حالی که برخی دیگر این کار را نمی کنند. مطالعات آمادگی اعتیاد در نوجوانان نشان می دهد که در حال حاضر هیچ نظر منفی شدیدی در مورد مواد مخدر در این گروه وجود ندارد و بار ارزش منفی آن کاهش یافته است ، بنابراین بسیاری از نوجوانان تمایل دارند در دام اعتیاد قرار بگیرند.

به دلیل اهمیت زیاد این موضوع ، مورد توجه محققان دانشگاه لرستان قرار گرفته است تا درباره آن تحقیق کنند. در این مطالعه ، رابطه بین بروز خستگی و آمادگی آنها برای اعتیاد به طور علمی ارزیابی شد.

در این مطالعه که بر روی تقریباً 400 دانش آموز پسر نوجوان از 16 تا 18 سال در منطقه 14 تهران انجام شد ، محقق با استفاده از مقیاس استاندارد بی صبری ، تمایل به اعتیاد و بهزیستی ذهنی را اندازه گیری کرد و سپس داده ها را با استفاده از روش ها تجزیه و تحلیل کرد. تجزیه و تحلیل آماری

نتایج مطالعات در این مطالعه نشان داد که بین بی صبری و آمادگی نوجوانان برای اعتیاد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این بدان معناست که هرچه دلزدگی پسران بیشتر باشد ، احتمال اعتیاد آنها به مواد مخدر نیز بیشتر است.

در همین رابطه ، سلمان زارعی ، محقق گروه روانشناسی دانشگاه لرستان ، می گوید: “و احساس کسالت را در آنها کاهش دهید.”

وی گفت: “با مقایسه قمار ، بازی آنلاین و مصرف مواد در نوجوانان ، محققان معتقدند كه سو abuse مصرف مواد به آنها احساسی متفاوت از تجارب عادی آنها در زندگی روزمره می دهد.” “بنابراین می توان نتیجه گرفت که هر چه کسالت نوجوان بیشتر باشد ، احتمال اعتیاد او به مواد مخدر و اعتیاد بیشتر است.”

این مطالعه نشان داد که احساس خستگی در طول زمان باعث می شود که نوجوانان کنترل خود را از دست داده و با برخی رفتارهای تکانشی در مدیریت خستگی به دلیل استرس در مدرسه و سایر زمینه های زندگی روبرو شوند زیرا آنها قادر به سازگاری با احساسات و شناخت خود نیستند. یکی از این رفتارها جستجوی ارضای فوری در زمان حال است ، نه پاداش بیشتر در آینده.

بنابراین ، به نظر می رسد نوجوانان با بی حوصلگی زیاد تحت استرس شدید لذت روانشناختی مانند مصرف مواد را به منظور کاهش بی حوصلگی و خلاص شدن از بی حوصلگی و یکرنگی ناشی از این احساس ، ارائه می دهند.

زارعی گفت: “با این حال ، با تقویت بهزیستی و باورهای معنوی ، نوجوانان می توانند در کنار آمدن با بی حوصلگی روانشناختی خود کمک کنند و احتمال اعتیاد کمتری دارند.” “اعتقادات و بهزیستی معنوی مهارت ها و منابعی است که متخصصان می توانند با مداخلات آموزشی و مشاوره ای بیشتر در اختیار آنها قرار دهند.”

نتایج در فصلنامه “تحقیقات اعتیاد” مرتبط با دفتر تحقیقات و آموزش ریاست عمومی رئیس جمهور در زمینه مواد مخدر منتشر شده است.

پیام تمام شد