فرهنگ و هنر

بدره‌ای و «هزارویک‌ شب» – ایران تودی

ابوالفضل هوری در مقاله ای درباره ویژگی های ترجمه فریدون بدرهایی از “هزار و یک شب” صحبت کرد.

به گزارش ایران تودی ، پس از درگذشت فریدون بدرهایی زبان شناس ، مترجم و نویسنده پیشکسوت ، ابوالفضل هوری مترجم و استاد دانشگاه یادداشتی با عنوان بدرهی و “هزارویکه شب” نوشت:

مرحوم فریدون بدره دو کتاب از دو نویسنده درباره هزارویک شب را به فارسی ترجمه کرد. یکی کتاب ریچارد جی ، هزار و یک شب در ادبیات و جامعه اسلامی است. هاوانسیان و جورج صباغ (هرمس ، 1390) و دیگری ، “روش های قصه گویی در شب هزاره” ، نوشته دیوید پینالت (هرمس ، 1389). از آنجا که من در یک مقاله با کتاب مجازات روبرو هستم ، می خواهم به چند نکته مربوط به ترجمه مرحوم بدره از آن مقاله اشاره کنم:

ابتدا مترجم سعی کرد تا حد ممکن همه اجزای متن اصلی را به فارسی ترجمه کند و چیزی را از دست ندهد.

دوم ، هنگام مراجعه به متن اصلی کتاب ، آن را به عنوان یک جمله نسبتاً پیچیده و متنی آسان با ساختار می بینیم و مترجم سعی کرد با انتخاب کلمه و ساختار مناسب ، ویژگی های متن اصلی را در ترجمه از نو بسازد. .

سوم ، یافتن زبان مناسب در متن ترجمه شده از دشواری های مترجم است. در متن اصلی ، سبک پنالتی یک سبک آکادمیک و فصیح است و این سبک کلمات ، نحو و سبک خاص خود را دارد. جملات به طور کلی ساده نیستند و به عجیب بودن نام ها ، مکان های تاریخی و کلمات فنی و تخصصی اضافه می شوند. انصافاً ، مرحوم بدره ای سعی در ترجمه این سبک به فارسی داشت و به طور کلی لحن و سبک مترجم تا حدودی با سبک نویسنده مطابقت داشت.

چهارم ، حقیقت این است که مترجم در اصلاح ثبات پاورقی ها و نقل قول ها موفق شده است (اگرچه منابع انگلیسی به طور کامل ترجمه نشده اند) و از الگوهای اساسی علائم نگارشی پیروی کرده است.
پنجم ، یکی از مزایای ویژه این ترجمه ارائه معادل داستانهایی است که نویسنده بر اساس ترجمه عبداللطیف تسوجی پیش بینی کرده است. در واقع ، از آنجا که نویسنده نسخه های زیادی دارد ، ارائه این معادل ها خواننده فارسی را برای یافتن داستان اصلی بر اساس ترجمه توسوجی آسان می کند. دومین مزیت این است که مترجم با ترسیم نام کامل خواننده فارسی یا با افزودن تاریخ هجری به تاریخ میلادی کار را ساده می کند.

انتهای پیام