استان ها

اول و دوم خردادماه؛ واکسیناسیون نوبت دوم بیماران خاص اهواز

ایران تودی / خوزستان مرکز پزشکی غرب اهواز دومین واکسیناسیون را برای بیماران خاص اعلام کرده است.

به گزارش ایران تودی ، مرکز بهداشت غرب اهواز در بیانیه ای اعلام کرد:

واکسیناسیون بیماران خاص در این مرحله شامل بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور ، هموفیلی ، سل ، دیالیز ، پیوند اعضا ، ام اس و بیماران سرطانی است که تحت شیمی درمانی هستند یا در یک سال گذشته سابقه شیمی درمانی داشته اند.

دوز دوم واکسن Covid – 19 نفر از این بیماران در 1 و 2 ژوئن ، شنبه و یکشنبه تجویز می شوند.

بیماران خاصی که دوز اول اردیبهشت را در روز 3 دریافت کرده اند باید در روز دوم شنبه در ماه ژوئن دوز دوم واکسن دریافت کنند.

بیماران خاص که اولین دوز واکسن Covid-19 را در اردیبهشت 4 دریافت کرده اند باید در مرحله دوم در روز یکشنبه دوم ماه ژوئن مراجعه کنند.

دومین تزریق واکسن کووید – 19 بیمار خاص – در سالن شهید ذکاوی واقع در دانشگاه پزشکی جندی شاپور اهواز از ساعت 16:00 تا 20:00 است.

تأکید شده است که فقط بیماران خاص اشاره شده در بند اول این برنامه در این سایت واکسینه می شوند.

بیماران خاص در بخش غربی شهر اهواز می توانند برای دریافت اولین دوز واکسن Covid-19 به مرکز بهداشت جامع شماره 5 در نبش 15 خیابان شرقی در کیان آباد مراجعه کنند.

برای متقاضیان واکسن ، واکسن پس از تأیید هویت و سوابق پزشکی توسط پزشک معتمد حاضر در مرکز تزریق می شود.

“واکسیناسیون هر روز از ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر در مرکز مذکور انجام می شود.”

پیام تمام شد