استان ها

انعقاد تفاهم نامه دانشگاه لرستان و جهاد کشاورزی کرمانشاه

به گزارش ایران تودی لرستان، این قرارداد با محوریت فعالیت‌ها و خدمات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان تهیه شده است.

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان، زیرنظر معاونت پژوهش و فناوری این دانشگاه فعالیت می‌کند.

در قرارداد دوجانبه کاربردی مذکور، بر روی موضوعات و خدمات آزمایشگاهی همچون آنالیز نمونه‌های رطوبت، چربی، پروتیین، خاکستر، فیبر، نشاسته و .. با هدف بهبود تولیدات دامی استان کرمانشاه تکیه شده است.

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان، دکتر علی فرمانی است.

در قرارداد منعقد شده، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان با کارشناسان خبره و تجهیزات و دستگاه‌های مدرن خود، به حوزه کاری معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، خدمات فنی، تخصصی آزمایشگاهی کاربردی ارائه می‌کند.

همچنین ارائه خدمات آزمایشگاهی دانشگاه لرستان در این قرارداد براساس تقویت درآمدزایی دانشگاه لرستان خواهد بود.

بهره‌مندی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از خدمات دستگاه MIR آرمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان (متناسب با تعرفه‌های درآمدی) از موضوعات مورد توافق دو طرف است.

قرارداد مذکور که در راستای گسترش ارتباط بین دانشگاه لرستان با دیگر سازمان‌هاست (ارتباط دانشگاه با جامعه) به امضای دکتر علی نظری، رئیس دانشگاه لرستان، سیروس نوروزی، معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، دکتر مصطفی کرم‌پور، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان و دکتر علی فرمانی، رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان رسید.

۴۶