فرهنگ و هنر

انتشار نرخ‌نامه انجمن صنفی ویراستاران

اساسنامه اتحادیه ویراستاران منتشر شد.

به گزارش ایران تودی، در اطلاعیه سایت انجمن صنفی سردبیران آمده است: تصمیم گرفتیم چاپ اول را اعلام کنیم.

اسناد این فهرست بها با همکاری هیئت تحریریه، اتحادیه صنفی و کارگروهی متشکل از اعضای کمیسیون‌های حقوقی و تحقیقاتی تهیه و قیمت‌ها بر اساس پنج متغیر (نوع متن، تلاش، قیمت) تعیین شد. ). مشتری، رتبه ویرایشگر، زمان).

راهنمای قیمت: سند شامل مقدمه، مراحل، محدودیت های ویرایش، اجزای افزایش قیمت، مسئولیت سردبیر، رتبه ویراستار و فرهنگ لغت در وب سایت انجمن بارگذاری می شود. توصیه می شود این موضوع را با دقت بررسی کنید.

▪️ نحوه استفاده از جدول قیمت: جدول پایین صفحه اول سایت انجمن به شما امکان می دهد تا انواع متغیرها را برای تعیین نرخ نهایی بر اساس تعداد کلمات کل کتاب (قبل از ویرایش) مشخص کنید.

این خط مشی، منافع ویراستاران و نیز منافع پدیدآورندگان و ناشران را در نظر می گیرد و لذا انطباق آن ها در اجرای این خط مشی، زمینه ای برای ارتباط بهتر و صادقانه تر و در نتیجه کار بهتر ایجاد می کند. .

امید است با این قیمت ها سوء تفاهم بین مشتری و مشتری برطرف شود. انجمن ویراستاران از نظرات یا پیشنهادات مخاطبان استقبال می کند و در این لیست قیمت جمع آوری می شود و 1400 جلسه در اواخر آوریل برای بررسی پیشنهادات برگزار می شود. نظر خود را به ایمیل انجمن ارسال کنید.

خانه

انتهای پیام/