حوادث

آغاز فاز اول طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های مسکونی تهران

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران استان تهران از اجرای فاز اول طرح بهبود لرزه خیزی نسبی ساختمانهای مسکونی خبر داد.

به گزارش ایران تودی ، رضا کرمی محمدی گفت: “دستورالعملی برای صدور مجوز برای بهبود لرزه خیزی نسبی ساختمانهای مسکونی صادر شده است و مرحله اول درخواست ، سطوح اداری ، از جمله ساختمانهای کاملاً مسکونی یا تجاری یا مسکونی ، 20 است. ٪ و حداکثر 50 متر مربع.

وی ادامه داد: البته حداکثر چهار طبقه در ساختمان های پی و سازه های فلزی با حداکثر 100 متر مربع در هر طبقه ، سه و چهار طبقه در پی و ساختمان های قاب دار بتن آرمه با حداکثر 100 متر مربع. هر طبقه ، ساختمانهای بتونی یک و دو طبقه روی پی ، ساختمانهای غیر مسلح تا سه طبقه و نیم اسکلت در این چیدمان گنجانده شده است.

به گفته رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران ، داشتن پروانه ساخت یا هرگونه گواهینامه ساختمانی ، عدم وجود طبقات اضافی یا تغییر کاربری مرتبط با مجوز یا گواهینامه مربوط ، شرط است. اجازه.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران استان تهران با بیان اینکه در ساختمانهایی که دارای سایر شرایط مصوب در “دستورالعمل فنی بهسازی لرزه ای نسبی ساختمانهای معمولی در تهران” هستند ، امکان اصلاح جزئی لرزه ای وجود دارد ، خاطرنشان کرد: مسئولیت شرکت های لاشه بتن آرمه یا کارشناسان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران.

کرمی محمدی ادامه داد: طرح بهبود نسبی لرزه ای ساختمانهای مسکونی در تهران مبتنی بر استفاده از کتابچه های راهنمای مهندسی ساده و پرهیز از محاسبات پیچیده است و طراحی اصلاحی آن باید به قدری ساده و آسان باشد که مهندسان و تکنسین ها دوره های آموزشی را آموخته و بکار گیرند. برنامه های تیپ ساخته شده.

وی افزود: در سال 1988 ، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران به همراه دانشگاه تهران و دانشگاه شریف با بررسی ها و بررسی های تخصصی بیشمار از ساختمان های معمولی در تهران و آزمایش های ویژه لرزه ای ، راهنمایی های فنی برای بهبود نسبی لرزه ای ساختمان های متداول در تهران را ارائه دادند. . فن آوری. توسعه یافته. این راهنما سرانجام در سال 1399 با کمک مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی به روز شد و راهنمای بهبود نسبی لرزه ای ساختمان ها منتشر شد.

کرمی محمدی گفت: مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه نسبی لرزه نگاری جزئی بر عهده سازمان پیشگیری و مدیریت بحران استان تهران است که طی شش ماه به معاون توسعه شهرسازی و معماری گزارش می شود تا آسیب پذیری ها را شناسایی کند.

انتهای پیام